back to home dude

Frantic 3

Frantic 3

về Frantic 3

Hãy chọn 1 trong 5 tàu vũ trụ để hạ gục hàng trăm kẻ thù. Hãy giết chúng và thu thập xu trong lúc chiến đấu để giành số điểm cao nhất.