back to home dude

Frank phân thân

Frank phân thân

về Frank phân thân

Hãy giúp Frankensteins đi đến cửa thoát bằng cách chơi 2 màn hình cùng lúc. Nhấp chuột đúng thời điểm và đúng màn hình để nhảy qua bẫy và các chướng ngại vật.