back to home dude

Forklift Sim 2

Forklift Sim 2

về Forklift Sim 2

Bạn có muốn lái xe nâng không? Bạn phải chơi trò chơi này! Trong Forklift Sim 2 bạn có thể nâng tất cả những thứ ở đúng nơi. Thùng màu xanh lá cây vào trong chỗ màu xanh lá cây và thùng màu đỏ vào trong chỗ màu đỏ. Rất đơn giản phải không? Càng lên cao bức độ, càng khó hơn!