back to home dude

Folds

Folds

Về Folds

Hãy sử dụng chuột để gấp mảnh giấy và chắc chắn rằng nó đúng như hình vẽ! Cố gắng gấp càng ít lần càng tốt để giải câu đố! Bạn có thể hoàn thành 100% ở mỗi cấp độ nhé?