back to home dude

Flying Tetris

Flying Tetris

về Flying Tetris

Trò chơi xếp gạch với kiểu tổ ong. Hãy xây và lấp đầy tổ ong thành đường ngang đến khi chúng biến mất.