back to home dude

Flying Plants Vs. Zombies

Flying Plants Vs. Zombies

Về Flying Plants Vs. Zombies

Những cây thực vật đối đầu với những con quái vật...trên bầu trời! Hãy giúp cho những cậy thực vật bay này bắn rơi tất cả những kẻ thù! Nhặt thêm năng lượng lớn mạnh hơn tức thời.