back to home dude

Fly Zombie Fly 2

Fly Zombie Fly 2

về Fly Zombie Fly 2

Hãy phóng những người nộm này theo trình tự để giúp chúng "hãy bay lên nào, những con ma"! Phóng chúng đi càng xa khỏi giá treo cổ càng tốt và sử dụng tiền để nâng cấp như là bình dập lửa, tên lửa, nhảy dù, để giúp bạn có thể phóng xa hơn thế nữa! Xem bạn có thể trãi qua tất cả các cấp độ khác nhau không nhé?