back to home dude

Fly like a Bird 1

Fly like a Bird 1

về Fly like a Bird 1

Bay phía trên thành phố, giữa những nhà trọc trời như một chú chim bồ câu lạc đàn. Sử dụng những phần mảnh ẩn náu để vỗ vào đuôi của những xe đẩy tình cờ phía dưới.