back to home dude

Fluffy The Game

Fluffy The Game

về Fluffy The Game

di chuyển và đặt những nùi bông vào vị trí và xếp chúng thành 3 cái cùng màu nằm cạnh nhau. Nếu bạn có thể ghi điểm tốt, bạn sẽ thấy được những màu mới, bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không nào?