back to home dude

Flower Match

Flower Match

về Flower Match

Cố gắng hoàn thành những mục tiêu càng nhanh càng tốt bằng cách đổi những bông hoa. Xếp chúng thành những đường thẳng gồm 3 hay nhiều hơn những bông hoa cùng loại. Khi bạn tập hợp đủ cho tất cả các màu khác nhau, bạn sẽ chuyển sang bước kế tiếp.