Thể loại thấp hơn

Floating và Dodging

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Các trò chơi Floating và Dodging hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 5Các trò chơi Floating và Dodging khác nhau, ví dụ như Tứ Phía & Jack Cưỡi Balô Động Cơ

Hãy dùng hết các kĩ năng nổi để vượt qua các cấp độ và cố gắng tránh các chướng ngại vật trong trò chơi mang tính khéo léo này?

Kỹ năng

Gửi phản hồi