back to home dude

Flippin' Dead

Flippin' Dead

về Flippin' Dead

Vào vai chú gấu đáng yêu và cố gắng sống còn qua những cuộc tấn công của những con ma! Nếu bạn mở sọt sắc màu, nhiệm vụ sẽ bị chuyển và bạn có thể săn kẻ thù của bạn! bạn có thể đạt được tất cả không nào?