back to home dude

Flash Bash

Flash Bash

về Flash Bash

chọn một trong những nhân vật và đối đầu với một số lượng kẻ thù đáng kể! Thực hiện sự kết hợp đặc biệt và tiếp tục tấn công đến ghi hạ gục được kẻ thù của bạn.