back to home dude

Flappy Goku

Flappy Goku

về Flappy Goku

Hãy giúp Doku tránh được những chướng ngại vật trên đường bằng cách nhấn chuột để nhảy cao hơn và giữ cho goku trên cao thật lâu.