back to home dude

Flappy Fish

Flappy Fish

về Flappy Fish

Hãy giúp Flappy Fish tránh tất cả các chướng ngại vật bằng cách nhấn nút để lặn và giữ cho Flappy Fish bơi thật lâu. Liệu bạn có thể giành được số điểm cao nhất không?