back to home dude

Flappy Bird Plant

Flappy Bird Plant

về Flappy Bird Plant

Hãy giúp Flappy Bird bay và tránh những cây đang muốn tóm lấy Flappy bird. Liệu bạn có thể duy trì được lâu và giành được điểm cao nhất?