back to home dude

Flappy Bird: Chim trả thù

Flappy Bird: Chim trả thù

Về Flappy Bird: Chim trả thù

Flappy Bird đã chịu đựng quá đủ và quyết định trả thù! Hãy chắc chắn bạn chạm vào các vật cản nhiều nhất có thể để phá hủy thế giới của Flappy. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?