back to home dude

Flappy bird 999

Flappy bird 999

về Flappy bird 999

Trong phiên bản này của trò chơi Flappy bird bạn sẽ bắt đầu với số điểm 919, có nghĩa là bạn sẽ gặp ngay các chướng ngại vật nguy hiểm! Bạn có thể ghi được 999 điểm và kết thúc trò chơi không?