back to home dude

Flaming Zombooka 2 levelpack

Flaming Zombooka 2 levelpack

về Flaming Zombooka 2 levelpack

Hãy bắn tất cả zombie. Nhưng bạn phải coi chừng, vì một số zombie sẽ không dễ dàng bị gục ngã như vậy. Bạn cần phải bắn chúng bằng mọi thứ bạn có.