back to home dude

Fla Jongg

Fla Jongg

về Fla Jongg

Mục tiêu của bạn trong trò chơi này là làm cho những con Mạt Chược này biến mất càng nhanh càng tốt.Chọn 2 mảnh giống nhau mà những mảnh này không thể kết nối với nhau ít nhất một bên