back to home dude

Fixation

Fixation

về Fixation

Bạn sẽ là Kathryn nhanh nhẹn và tìm đường vượt qua các cửa. Hãy nhảy và thổi khói để chặn những vật cản hoặc khởi động nút bấm.