back to home dude

Fitz Color

Fitz Color

về Fitz Color

Bạn có thể phản xạ nhanh đến mức nào? Hãy cố gắng chọn đúng màu bằng cách nhấn một trong những nút trên màn hình. Công việc của bạn là đạt được điểm số cao nhất!