back to home dude

Fire Spawn

Fire Spawn

về Fire Spawn

Là một tay săn rồng, bạn không thể để con rồng lửa này thoát được! Hãy cẩn thận điều khiển chú ngựa của bạn vượt qua khỏi các chướng ngại vật trên đường! Bắn những mũi tên vào con rồng ngay khi bạn có cơ hội!