back to home dude

Fire Revenge

Fire Revenge

Về Fire Revenge

mang trái banh lửa này đến lá cờ sao cho nó không thể tiêu hủy những gì xung quanh. Di chuyển những vật thể mà gây cản trở trên đường đi của trái banh này.