Thể loại thấp hơn

Fire Element

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Fire Element hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Trò chơi Fire Element khác nhau, ví dụ như Nguyên tố Lửa 1. Sử dụng lực lượng mạnh mẽ của các yếu tố lửa để chiến đấu và đánh bại kẻ thù của bạn và các yếu tố căn bản khác: đó là nước, đất và gió.
Kỹ năng

Gửi phản hồi