back to home dude

Find The Star

Find The Star

về Find The Star

mỗi lần bạn cố gắng tìm thấy ngôi sao thì những vật thể mới sẽ xuất hiện thêm vào màn hình. Hãy cứ tiếp tục và đừng quên kiểm tra phía sau mỗi vật thể!