back to home dude

Figure Skating

Figure Skating

về Figure Skating

Hãy vẽ lại hình bằng chuột và thả chuột ra khi cô gái trượt trên đúng đường băng! Biểu diễn các kiểu nhảy và ghi số điểm cao nhất!