back to home dude

Fidget Spinner Hero

Fidget Spinner Hero

Về Fidget Spinner Hero

Fidget Spinner Hero là trò chơi quay nổi tiếng vui nhộn. Trong trò chơi này, bạn sẽ tự thiết kế con quay riêng cho mình và kiểm tra chúng. Hãy chọn màu cho cánh và trục của con quay, và chọn một đề can thật đẹp. Hãy thử mọi thiết kế của con quay!