back to home dude

Feesh

Feesh

về Feesh

Giúp các chú cá chạm vào tất cả các ngôi sao. Bạn sẽ được nâng lên khi chạm vào một mũi tên lớn.