back to home dude

Feed Our Doughnut Overlords!

Feed Our Doughnut Overlords!

về Feed Our Doughnut Overlords!

Công việc của bạn là làm sao cho chúa tể của Dougnut không ăn hết hành tinh của bạn! Lấp đầy hành tinh của bạn với những vật thể hằng ngày như những bông hoa và ngôi nhà, sau đó cho chú chúa tể này ăn những vật thể này đến khi chú bỏ đi!