Thể loại thấp hơn

Feed me Moar Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Feed me Moar hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Trò chơi Feed me Moar khác nhau, ví dụ như Feed me Moar 2

Chơi trò chơi thú vị này. Hãy cho các động vật với đầy đủ thức ăn. Hãy sử dụng các đối tượng khác nhau để giữ sạch sẽ con đường. Bảo đảm rằng tất cả các loài động vật có đủ để ăn.

Kỹ năng

Gửi phản hồi