back to home dude

Fatty Genius

Fatty Genius

về Fatty Genius

Anh chàng "béo" là nhân vật chính rất tài tình trong trò chơi này! hãy giúp cho nhà khám phá tìm ra đường đi qua những cấp độ bằng cách sử dụng quả banh điều khiển từ xa để tiến đến những nơi khó đến. Xem bạn có thể leo lên những chiếc thang máy và đưa anh ta đến mái nhà không nhé?