back to home dude

Fatal Fighters

Fatal Fighters

về Fatal Fighters

Đã đến lúc để chiến đấu! Dùng chuột để loại bỏ những viên gạch và nạp năng lượng cho lần tấn công kế tiếp. Bạn có đủ khả năng để tiêu diệt tất cả mọi đối thủ trong trò chơi này không?