back to home dude

Fat Ninja

Fat Ninja

Về Fat Ninja

Hãy tìm cách lên các cấp độ và cố gắng không bị lính canh thổi còi. Hạ gục các vệ sĩ bằng các bước nhảy của ninja và dùng phím “z” để mở cửa.