back to home dude

Fat Cat

Fat Cat

về Fat Cat

Hãy giúp cho chú mèo mập này trong nhiệm vụ tìm kiếm thật nhiều bánh! Điều khiển những con cú và mèo cùng lúc bằng chuột và bàn phím. Bắn vào những kẻ thù với những con cú và phá vỡ những chướng ngại vật!