back to home dude

Farm Fun

Farm Fun

về Farm Fun

Trồng những vụ mùa và chăm sóc những con thú trong nông trại của bạn trong trò chơi đáng yêu này! Nhớ là bạn đừng để cho đất quá khô và cố gắng kiếm đủ tiền để mua thêm tất cả những thứ cần cho nông trại của bạn.