back to home dude

Farm Blocks 10 x 10

Farm Blocks 10 x 10

Về Farm Blocks 10 x 10

Farm Blocks là trò chơi ghép hình 2020 vui nhộn. Ghép các mảnh ghép lại để 10 khối có thể xếp thành hàng dọc sau đó phá hủy chúng. Bạn có thể phá hủy bao nhiêu hàng trước khi bạn hết bước di chuyển?