back to home dude

Fantasy Carnage

Fantasy Carnage

về Fantasy Carnage

Người ngoài hành tinh đang tấn công! Sử dụng súng của bạn để bắn rơi họ trước khi họ có thể làm tổn thương bạn! Hãy thử để chọn năng lượng cho một vũ khí mạnh hơn!