back to home dude

Fairy Tail vs One Piece v0.9

Fairy Tail vs One Piece v0.9

Về Fairy Tail vs One Piece v0.9

Bạn sẽ chọn ai? Bạn sẽ chiến đấu với người mà bạn yêu thích chứ? Chọn chiến binh yêu thích của bạn từ One Piece hoặc Fairy Tail và chiến đấu đến khi bạn là nhà vô địch cuối cùng.