back to home dude

Fairy Tail 2

Fairy Tail 2

về Fairy Tail 2

Đánh bại đối thủ trong trò chơi chiến đấu tốc độ nhanh này! Phản xa nhanh và cố gắng tìm đúng thời điểm để thả những năng lương đặc biệt của bạn. Sử dụng những sự kết hợp chính để phá vỡ phòng thủ của đối phương!