back to home dude

Failman

Failman

Về Failman

Luật chơi rất đơn giản: nhấn vào những cư dân cần giúp đỡ, sau đó nhấn vào người hùng của chúng ta và để cho anh ấy giải quyết vấn đề! Anh ấy có thể thành công không? Hay anh ấy sẽ thất bại thảm hại? Hãy luôn trong tư thế chuẩn bị, vì bạn sẽ có một bất ngờ rất lớn! Chúc bạn vui vẻ!