back to home dude

Faerie Alchemy

Faerie Alchemy

về Faerie Alchemy

Ném những hình khác nhau vào trong đống hỗn độn! Khi 3 hay nhiều hơn những hình cùng loại này kết nối với nhau, chúng sẽ chuyển thành một đạng mới! Lặp lại tiến trình và cố gắng đạt điểm cao nhất có thể!