back to home dude

Extreme Explosions

Extreme Explosions

Về Extreme Explosions

San bằng tòa nhà bằng cách đặt thuốc nổ vào những vị trí chiến thuật trong trò chơi này! Sử dụng bom để làm nổ tung những vật thể bằng gỗ, những thanh sắt chỉ có thể bị phá vỡ bằng cách sử dụng bom TNT. Hãy làm sao cho bạn có thể dọn sạch đường cho tên lửa trước khi hết giờ!