back to home dude

Exploration Lite: Mining

Exploration Lite: Mining

Về Exploration Lite: Mining

Cầm lấy cái xẻng của bạn và bắt đầu đào. Thu thập thêm thời gian, tiền và làm nổ những quả bom. Mục tiêu cuối cùng là đến được chỗ kho báu. Bạn có thể đào được bao xa trong trò chơi được truyền cảm hứng từ Thế Giới Minecraft này?