back to home dude

Expand it

Expand it

về Expand it

Trong trò chơi mang tên mở rộng, mục tiêu của bạn là lấy ít nhất một trong những chiếc hộp xanh và làm cho chúng lớn lên vượt qua khỏi một chiều cao nhất định bằng cách sử dụng chuột. Suy nghĩ kỹ để đưa ra một chiến thuật khéo léo để chiến thắng ở những cấp độ khó tăng dần.