back to home dude

Evolvo

Evolvo

về Evolvo

Ăn những sinh vật nhỏ hơn,nhưng nhớ là bạn không bị ăn lại đấy nhé! Mỗi khi bạn vượt qua một cấp độ bạn có thể chọn thứ mà bạn muốn cải thiện. Bạn có thể phát triển thành một con quái vật khổng lồ không nào?