back to home dude

Evil Wyrm

Evil Wyrm

Về Evil Wyrm

Sau các thế kỷ của cừu độc ác Nordic Wyrm đã thức dậy. Mảnh đất chìm trong bóng tối. Nhưng đứa trẻ là món quà của chúa. Nhân viên của Odin. Nhân viên thì đang đi trên con đường tội lỗi. Hãy tránh các cái nhìn của wyrm và lẩn tránh anh ta. Hãy sử dụng bóng tối và sự tàng hình của bạn để đi tới khu vực tiếp theo. Hãy thu thập những đá quý quyền lực trên đường.