back to home dude

Evil Geddon: Spooky Max

Evil Geddon: Spooky Max

về Evil Geddon: Spooky Max

Tiến lên đối đầu với những con quái vật và cố gắng sống còn càng lâu càng tốt! Sử dụng những vũ khí khác nhau và đừng quên nhặt thêm năng lượng! Khi hoàn thành nhiệm vụ bạn có thể chuyển sang cấp độ cao hơn!