back to home dude

Everybody Edits

Everybody Edits

về Everybody Edits

Bạn hãy trải nghiệm trò chơi qua các cấp độ khác nhau và cố gắng tập hợp càng nhiều đồng tiền càng tốt! Sau khi bạn hoàn tất việc nhảy quanh, bạn có thể tiến về phía trước và tạo những cấp độ riêng cho mình!