back to home dude

Eugene: Bên trong hộp

Eugene: Bên trong hộp

về Eugene: Bên trong hộp

Chọn 1 trong 5 cửa ra vào và tiến lên chống lại một số lượng lớn các kẻ thù! Sử dụng súng la de của bạn để bắn nổ những sinh vật thành từng mảnh và nhận thêm năng lượng để tạm thời lớn mạnh hơn! Bạn có thể xoay sở bao lâu để sống sót?